RSS novosti | zanimljivosti | mailing lista

Željinska ala

Ala željinska je mitski predak nas Župljana, zaštitnik i dobročinitelj, štitila je Župu od grada a berićet sa raznih strana donosila u Župu te je zrno grožđa bilo ko volujsko oko a klasovi žita od po jednu litru.

Jednom krenu kiridžije iz Tutina za Župu po vino i rakiju a ala tutinska im na polazu reče: Čujte kiripodžije, kad dođete na Željin pozovite Alu željinsku i kažite joj: Alo željinska poručila ti je Ala tutinska da joj pošalješ vina i rakije.

Kad kiridžije stigoše na brdo Metalicu podno Željina zavikaše: Ooo alo ooo, željinska aaa, pozdravila te ala tutinska aaa, da joj pošalješ trnjina aaa i gloginja aaa.

Istog trena nasta po Župi cika, piska, vriska, i silni vetrovi, ala željinska počupa sve trnjine i gloginje po Župi i posla za Tutin, Župi ostavi vina i rakije.

Eko klub Željin - Aleksandrovac, 2005-2013. godine
poslednja izmena 19.02.2016.